• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

מקבץ שאלות ותשובות לתשעה באב בשבת, ותשעה באב שנדחה + זמני הקו הפתוח


  • איך נוהגת מי שמשלימה שבעה נקיים ולא טובלת?

מכיוון שכל מי שמשלימה את ספירת הנקיים שלה השבת, דוחה את הטבילה ליום א’ בלילה בגלל התענית, חשוב להזכיר:

* בדיקת היום השביעי משבעת הנקיים חיונית להשלמת הספירה, גם אם הטבילה נדחית.

* לאחר השלמת הספירה אין צורך בבדיקות נוספות, ואין צורך להמשיך ללבוש בגדים תחתונים לבנים (הדין אצל כלה שונה, וכיוון שרוב הנשים לומדות את הנושא רק כשהן כלות יש הרבה נשים שטועות לחשוב שיש צורך להמשיך בבדיקות או בלבישת לבן)

תוכלי לקרוא על הנושא בהרחבה בדף התנהלות במקרה של דחיית טבילה

  • מתי מתכוננים לטבילה במוצאי תשעה באב שנדחה?

שאלה כזו שנשאלה בשנים קודמות מופיעה אצלנו באתר.

כשמתכננים את ההגעה למקווה כדאי לזכור שצפוי עומס יותר מכרגיל כיוון שטובלות נשים שהשלימו את ספירת הנקיים ביומיים האחרונים ולא רק באותו היום, ובנוסף מדובר בערב קצר מכרגיל.

  • האם בשבת, שהיא תשעה באב (שנדחה) מותר לקיים יחסים בגלל האבלות על החורבן?

ליל תשעה באב הוא אחד משני הלילות בשנה שבהם המקוואות סגורים, וטבילה אינה מתקיימת. “כד[א]י הוא בית א-לוקינו לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה” מצטטת הגמרא (במסכת תענית דף י”ג ע”א) את דבריו של ר’ חנינא סגן הכהנים. השנה, כיוון שתשעה באב חל בשבת, מתקיים מצב ייחודי: בליל שבת שהוא תשעה באב יהיו המקוואות פתוחים ולעומת זאת הם יהיו סגורים במוצאי שבת, עם תחילת התענית.

ישנה מחלוקת הלכתית בדבר אבלות בשבת זו שהיא תשעה באב. השו”ע פוסק שלא מתקיימת בה אבלות כלל, והיא ככל שבת אחרת. הרמ”א לעומתו נוקט בשיטה לפיה יש מקום לאבלות שבצנעה (בדומה לשבת שבמהלך שבעה) ולכן אין לקיים יחסים בשבת זו.

במקרה של טבילה בליל שבת המשנה ברורה מכריע שאפילו לפי הדעה שלא מקיימים יחסים בשבת זו, במקרה שמועד הטבילה הוא ליל שבת גם האשכנזים יכולים לקיים יחסים.

  • מה עושה מי שצריכה לעשות הפסק טהרה ביום א’, שבו חלה התענית?

רוחצת את עצמה באופן נקודתי ועושה הפסק טהרה כרגיל, למרות איסור הרחיצה בתשעה באב.

  • מהם זמני הקו הפתוח לתשעה באב?

הקו הפתוח לא יפעל בליל התענית במוצאי השבת הקרובה, וישוב לפעול ביום ראשון בשעה 21:00, לאחר צאת הצום.

  • האם אישה בהריון או מניקה צריכה לצום בתשעה באב?

זו שאלה שהרבה מהנשים שהן בהריון או מניקות שואלות את עצמן. לא כדאי לחכות לרגע האחרון בכדי לברר מה צריך לעשות ואיך לנהוג מבחינה הלכתית.

דף מידע באתר לגבי צומות בהריון. דף מידע באתר לגבי צומות בהנקה.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.