• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

הוקרה בכנסת ישראל למפעל יועצות ההלכה


בתאריך כ"ט סיוון התשע"ו (5/7/16), כחלק מיום שבו עסקה הכנסת בבריאות נשים, יזמה חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי טקס הוקרה לאירגונים חברתיים העוסקים בבריאות נשים. יועצות ההלכה של נשמת היו בין מקבלי תעודות הוקרה, בהוקרה על פעילותן לטובת בריאותן של נשים.

אלו דברי ההסבר לבחירה ביועצות ההלכה בהקשר זה: "יועצות ההלכה של נשמת פועלות בראש ובראשונה בהקשר הלכתי. אולם מטבע הדברים העיסוק בהלכות טהרת המשפחה מציף נושאים פיזיולוגיים רבים. יועצות ההלכה של נשמת מסייעות לנשים לאתר מידע רפואי מהימן ולהבין מה מהתופעות שהן חוות תקין ומה מחייב בירור רפואי. הן תורמות להעמקת המודעות של נשים לבריאותן ומסייעות להן לשמור עליה. באמצעות הקו הפתוח, אתרי "הלכה ובריאות האישה" שפועלים באינטרנט בארבע שפות, כמו גם בעבודתן בקהילה, השיבו יועצות ההלכה של נשמת על מאות אלפי שאלות העוסקות בהלכה ובריאות האישה".

בתמונה: יועצות ההלכה ד"ר דינה צימרמן ותרצה קלמן, מנהלות אתרי האינטרנט של יועצות ההלכה של נשמת בשפות השונות, מקבלות את תעודת ההוקרה מידי ח"כ שולי מועלם רפאלי  וד"ר ליאוניד אידלמן יו"ר ההסתדרות הרפואית. (צילום: עודד אנטמן)


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.