• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  איך נאסרים?


  בדף זה מידע כללי על המצבים שבהם נאסרים.
  בכל מקרה שבו ישנו ספק לגבי מצבם ההלכתי של בני הזוג מומלץ לפנות להתייעצות ולא להניח שנאסרו.


  בני זוג נאסרים זה על זו וזו על זה, מרגע שאישה ראתה מראה דמי בצבע אוסר כשהוא מלווה בהרגשה הלכתית או באופן שאוסר אותה על פי דיני כתמים

  מרגע זה ועד שהאישה תסיים את תהליך הטהרה, בני הזוג צריכים להקפיד על הלכות המיוחדות לתקופה זו.

  בני הזוג אינם אסורים אם ידוע בוודאות שמקור הדימום אינו ברחם, או שמקורו במכה

  ישנם מקרים בהם בני הזוג ייאסרו, אף אם לא נראה דם כלל:
  – החל משלב מסויים במהלך לידה.
  – כשמתבצע הליך רפואי הכולל חדירה אל תוך הרחם (לא בכל מצב, מומלץ לעיין כאן). 
  – בעת קיום יחסי אישות בפעם הראשונה.

  בכל מקרה שבו ישנו ספק לגבי מצבם ההלכתי של בני הזוג מומלץ לפנות להתייעצות (ניתן למצוא באתר מידע נוסף על התייעצויות הלכתיות בדף שאלת חכם )

   


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  תפריט נגישות