• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

איך נאסרים?


בדף זה מידע כללי על המצבים שבהם נאסרים.
בכל מקרה שבו ישנו ספק לגבי מצבם ההלכתי של בני הזוג מומלץ לפנות להתייעצות ולא להניח שנאסרו.


בני זוג נאסרים זה על זו וזו על זה, מרגע שאישה ראתה מראה דמי בצבע אוסר כשהוא מלווה בהרגשה הלכתית או באופן שאוסר אותה על פי דיני כתמים

מרגע זה ועד שהאישה תסיים את תהליך הטהרה, בני הזוג צריכים להקפיד על הלכות המיוחדות לתקופה זו.

בני הזוג אינם אסורים אם ידוע בוודאות שמקור הדימום אינו ברחם, או שמקורו במכה

ישנם מקרים בהם בני הזוג ייאסרו, אף אם לא נראה דם כלל:
– החל משלב מסויים במהלך לידה.
– כשמתבצע הליך רפואי הכולל חדירה אל תוך הרחם (לא בכל מצב, מומלץ לעיין כאן). 
– בעת קיום יחסי אישות בפעם הראשונה.

בכל מקרה שבו ישנו ספק לגבי מצבם ההלכתי של בני הזוג מומלץ לפנות להתייעצות (ניתן למצוא באתר מידע נוסף על התייעצויות הלכתיות בדף שאלת חכם )

 


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.