• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

קיום יחסים עם בגדים או לא?

י״ב בתמוז ה׳תשע״ט

שאלה:

בס”ד
שלום רב,
מה עדיף יחסים עם בגדים או לא?


תשובה:

שלום לך,

מבחינה הלכתית יש מצווה לקיים יחסי אישות ללא בגדים ובקירוב בשר בין בני הזוג.

איסור קיום יחסי אישות עם בגדים מובא לראשונה בגמרא (כתובות מח.):

“תני רב יוסף שארה זו קרוב בשר שלא ינהג בה מנהג פרסיים שמשמשין מטותיהן בלבושיהן [רב יוסף לימד שחיוב הבעל כלפי אשתו הוא לשמש עם אשתו בקירוב בשר ללא בגדים בניגוד לפרסיים המשמשים עם בגדים]
מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא האומר אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה יוציא ונותן כתובה [כדברי רב הונא שאמר שאדם שמוכן לשמש עם אשתו רק כאשר שניהם לבושים מחויב לגרשה (אם היא רוצה)] :”

סיבת האיסור היא שקיום יחסי אישות בלבוש מלא אינו דרך חיבה. מדובר באיסור שנועד למנוע מאחד מבני הזוג להתנהג בדרך שאינה נעימה לשניהם.

אם מסיבה של נוחות וכדומה, אחד מבני הזוג מעוניין ללבוש פריט לבוש מסוים, ודבר זה אינו מפריע לשניהם, הדבר מותר.

נשמח לעמוד לרשותך בכל עת,
כל טוב!

שירה מניטנטג, יועצת הלכה


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.