• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

קיום יחסים עם בגדים או לא?

י״ב בתמוז ה׳תשע״ט

שאלה:

בס”ד
שלום רב,
מה עדיף יחסים עם בגדים או לא?


תשובה:

שלום לך,

מבחינה הלכתית יש מצווה לקיים יחסי אישות ללא בגדים ובקירוב בשר בין בני הזוג.

איסור קיום יחסי אישות עם בגדים מובא לראשונה בגמרא (כתובות מח.):

“תני רב יוסף שארה זו קרוב בשר שלא ינהג בה מנהג פרסיים שמשמשין מטותיהן בלבושיהן [רב יוסף לימד שחיוב הבעל כלפי אשתו הוא לשמש עם אשתו בקירוב בשר ללא בגדים בניגוד לפרסיים המשמשים עם בגדים]
מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא האומר אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה יוציא ונותן כתובה [כדברי רב הונא שאמר שאדם שמוכן לשמש עם אשתו רק כאשר שניהם לבושים מחויב לגרשה (אם היא רוצה)] :”

סיבת האיסור היא שקיום יחסי אישות בלבוש מלא אינו דרך חיבה. מדובר באיסור שנועד למנוע מאחד מבני הזוג להתנהג בדרך שאינה נעימה לשניהם.

אם מסיבה של נוחות וכדומה, אחד מבני הזוג מעוניין ללבוש פריט לבוש מסוים, ודבר זה אינו מפריע לשניהם, הדבר מותר.

נשמח לעמוד לרשותך בכל עת,
כל טוב!

שירה מניטנטג, יועצת הלכה


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.