• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

כתם על תחתונית

י׳ בשבט ה׳תשע״ו

שאלה:

לפני כשלושה שבועות עברתי הפלה בשבוע ה–10.
לאחר כשבוע של דימומים, התחלתי לספור 7 נקיים (אשר יצאו תקינים).
במהלך השבוע שלאחר ה–7 נקיים ראיתי דם על התחתוניות אשר צורתו אינה גדולה מגריס (שקל).
שאלתי היא, האם מראות אלה אוסרים?

תודה רבה


תשובה:

שלום לך,

מראה שמוגדר ככתם ושאינו גדול מגודל "גריס" אינו אוסר אותך, אפילו אם היית רואה אותו במהלך שבעה נקיים על תחתונים לבנות.

אם תראי על תחתונית כתם גדול מגודל "גריס", פסיקת הרבנים המפקחים על האתר – הרב הנקין והרב ורהפטיג – היא שבימי טהרה תחתוניות אינן מקבלות טומאה וכתם שנראה עליהן אינו אוסר. בימים הנקיים פוסקים רבנים אלו, שאם נראה כתם גדול מ"גריס" בצבע אוסר עלייך לבצע בדיקה הלכתית שתוצאותיה יקבעו את מעמדך ההלכתי.
אם יש רב שאת הולכת אחרי פסיקותיו באופן קבוע עלייך לברר את דינה של תחתונית לבנה על פי פסיקתו, שכן ישנן פסיקות שונות בנושא.
דיון זה רלוונטי כאמור רק כשהכתמים גדולים מגודל "גריס", שכן כתמים קטנים יותר אינם אוסרים אותך בכל מקרה.

יהי רצון שתזכו לשפע ברכה מידו של הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם.

כל טוב!

תרצה קלמן, יועצת הלכה.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.