• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

לקראת היסטרוסקופיה

י׳ בשבט ה׳תשע״ו

שאלה:

אני אמורה לעבור בדיקת היסטרוסקופיה אבחנתית, ויתכן שבהמשך אזדקק גם להיסטרוסקופיה ניתוחית.
למה עלי לשים לב⁄ לשאול?
האם הפעולה אוסרת?
תודה רבה!


תשובה:

שלום לך,

ברוב המקרים היסטרוסקופיה אבחנתית אינה אוסרת, והיסטרוסקופיה ניתוחית לעיתים אוסרת. בכל מקרה חשוב לשאול באופן ספציפי לאחר ביצוע הפעולה עם הפרטים הבאים:

מהי בדיוק הפעולה שבוצעה?

באילו מכשירים השתמשו?

מה קוטר המכשיר שהוכנס לתוך הרחם?

האם נצפה דימום מהרחם?

מה הסבירות שיהיה דימום בעקבות הבדיקה, ולמשך כמה זמן?

בנוסף חשוב לבקש מהרופא לבדוק ולהגיד לך האם לפני התחלת הבדיקה לא היה דימום מתוך הרחם.

עם כל המידע שתקבלי בעקבות שאלות אלה יש לשאול רב או יועצת הלכה איך לנהוג במקרה הספציפי.

נשמח לעמוד לרשותך בעתיד.

כל טוב!

 תרצה קלמן, יועצת הלכה.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.