• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

תחתונית?

י׳ בשבט ה׳תשע״ו

שאלה:

מה היא פסיקת ההלכה עפ הרב מרדכי אליהו זצ"ל לגבי שימוש בתחתוניות בימי הטהרה (לא בשבעה נקיים)?
לפי מה שהצלחתי להבין מספרים שונים, שימוש בתחתונית בימי טהרה בעצם מונע ממני להטמא בכל מקרה של כתם. זה לא קצת הופך את השימוש בתחתוניות ל״טריק דתי״ להשאר טהורה מכתמים????
תודה.


תשובה:

שלום לך,

ישנן גישות שונות לגבי דינה של תחתונית לבנה במהלך שבעה נקיים.

יש הפוסקים שתחתונית כזו אינה משטח שמראה עליו עשוי לאסור ולכן אין ללבוש אותה במהלך שבעה נקיים כמו שאין ללבוש תחתונים שאינן לבנות.

יש הפוסקים שבמהלך שבעה נקיים מראה שנראה על תחתונית לבנה יאסור כאילו נראה על תחתונים לבנות.

שיטתם של הרבנים המלווים את עבודת האתר (הרב הנקין והרב ורהפטיג) היא שאמנם תחתונית לבנה אינה משטח שמראה עליו עשוי לאסור ובזמן שהאישה טהורה היא לא תאסר בשל כתם שנראה על תחתונית לבנה, אך במהלך שבעה נקיים אם הכתם גדול מגודל "גריס" וצבעו הוא צבע אוסר, על האישה לבצע בדיקה הלכתית שתקבע את דינה.

לא ידוע לנו כיצד הורה הרב אליהו זצ"ל לנהוג. אם תבררי זאת אצל אנשי ביתו נשמח אם תעדכני אותנו.

כל טוב!


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.