• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

הפסק טהרה אחרי שקיעה

י׳ בשבט ה׳תשע״ו

שאלה:

ביום ראשון עשיתי הפסק טהרה בשעה 17:05 שעת שקיעה היתה בשעה 16:46.
ידוע לי שיש מרווח שעדיין ניתן להחשיב את הבדיקה . האם פיספסתי?
בכל מקרה עשיתי גם יום למחרת בדיקה של הפסק טהרה למקרה שלא ניתן להחשיב את הבדיקה של ראשון.
תודה.


תשובה:

שלום לך,

לפי תיאורך ביצעת את הפסק הטהרה כבר בשעת צאת הכוכבים. לפיכך אין שום אפשרות להתייחס אליו כאילו נעשה לפני השקיעה.

חשוב לדעת שבאופן עקרוני הפסק טהרה חייב להיעשות לפני השקיעה כדי לאפשר התחלה של שבעה נקיים למחרת (אפשר גם לבצע אותו הרבה לפני השקיעה. תוכלי לקורא על כך כאן). אמנם ישנם מצבים מסויימים בהם בדיעבד יש מקום להתייחס לדקות הסמוכות לשקיעה כאילו היו לפניה, אך באופן פשוט הדבר אינו אפשרי. במקרה הזה כאמור מדובר בפרק זמן ארוך לאחר השקיעה שמבחינה הלכתית הוא כבר היום הבא לכל הדעות ולכן אינך יכולה להתחיל את שבעת הנקיים ביום הסמוך.

כל טוב!

 תרצה קלמן, יועצת הלכה.


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.