• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

לבוש בזמן קיום יחסים

ל׳ בתשרי ה׳תשע״ז

שאלה:

שאלה לרב מוסמך בהלכות אישות.
מדריכת כלות לימדה אותי הרבה דברים שהתבררו כחומרה ולא כהלכה. האם חייבים להיות ללא מחיצה (בגד) בזמן האישות? האם זה בכלל הלכה או עוד חומרה בכדי להוסיף קושי לחיים?
אם זה הלכה–מה המקורות? האם קיימות חלוקות דעות בין הפוסקים?


תשובה:

שלום לך,

באתר זה עונות נשים המוסמכות כיועצות הלכה, ועבודתינו מלווה באופן שוטף על ידי הרב יעקב ורהפטיג.

כל דבר שנעשה בין בני הזוג כשהם מותרים, רצוי מבחינת שניהם, בפרטיות, ואינו כולל הוצאת זרע של האיש מחוץ לנרתיק של האישה, אינו אסור ממש מבחינה הלכתית. מעבר לכך, ישנם מנהגים שנועדו לתוספת קדושה ונתונים להחלטת בני הזוג. כדאי לקרוא את הדף באתר שעוסק באינטימיות זוגית ומציג את הגישות השונות בעניין.

האיסור שלא ללבוש בגד בזמן יחסי האישות מובא לראשונה בגמרא (כתובות מח.). סיבת האיסור היא שקיום יחסי אישות בלבוש מלא אינו דרך חיבה. מכיוון שהאיסור נועד למנוע מאחד מבני הזוג להתנהג בדרך שאינה נעימה לשניהם, אם שניהם מסכימים לכך מותר לקיים יחסי אישות כאשר הם לבושים.

ישנו גם מנהג קבלי שלא יהיה דבר חוצץ בין בני הזוג בזמן קיום היחסים. אם אינכם פוסקים על פי הקבלה בנושאים אחרים, אין צורך לנהוג כאן על פי הקבלה.

נשמח לעמוד לרשותך בכל עת,
כל טוב!

שירה מניטנטג – יועצת הלכה


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.