• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

לבוש בזמן קיום יחסים

ל׳ בתשרי ה׳תשע״ז

שאלה:

שאלה לרב מוסמך בהלכות אישות.
מדריכת כלות לימדה אותי הרבה דברים שהתבררו כחומרה ולא כהלכה. האם חייבים להיות ללא מחיצה (בגד) בזמן האישות? האם זה בכלל הלכה או עוד חומרה בכדי להוסיף קושי לחיים?
אם זה הלכה–מה המקורות? האם קיימות חלוקות דעות בין הפוסקים?


תשובה:

שלום לך,

באתר זה עונות נשים המוסמכות כיועצות הלכה, ועבודתינו מלווה באופן שוטף על ידי הרב יעקב ורהפטיג.

כל דבר שנעשה בין בני הזוג כשהם מותרים, רצוי מבחינת שניהם, בפרטיות, ואינו כולל הוצאת זרע של האיש מחוץ לנרתיק של האישה, אינו אסור ממש מבחינה הלכתית. מעבר לכך, ישנם מנהגים שנועדו לתוספת קדושה ונתונים להחלטת בני הזוג. כדאי לקרוא את הדף באתר שעוסק באינטימיות זוגית ומציג את הגישות השונות בעניין.

האיסור שלא ללבוש בגד בזמן יחסי האישות מובא לראשונה בגמרא (כתובות מח.). סיבת האיסור היא שקיום יחסי אישות בלבוש מלא אינו דרך חיבה. מכיוון שהאיסור נועד למנוע מאחד מבני הזוג להתנהג בדרך שאינה נעימה לשניהם, אם שניהם מסכימים לכך מותר לקיים יחסי אישות כאשר הם לבושים.

ישנו גם מנהג קבלי שלא יהיה דבר חוצץ בין בני הזוג בזמן קיום היחסים. אם אינכם פוסקים על פי הקבלה בנושאים אחרים, אין צורך לנהוג כאן על פי הקבלה.

נשמח לעמוד לרשותך בכל עת,
כל טוב!

שירה מניטנטג – יועצת הלכה


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.