• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

הלכה ובריאות האישה


הכותרת “הלכה ובריאות האישה” שתחתיה פועל אתר זה, משקפת את החשיבות שיש מבחינתינו לכל אחד משני חלקי הכותרת- הן ההלכה והן בריאותן של נשים, ובעיקר להתייחסות המשולבת לשני הנושאים יחד.

יועצות ההלכה (ע.ר.) פועלות בראש ובראשונה בהקשר הלכתי. אולם מטבע הדברים העיסוק בהלכות טהרת המשפחה מציף נושאים פיזיולוגיים רבים. בנוסף ללימוד ההלכתי האינטנסיבי, ההכשרה בתוכנית קרן אריאל כוללת לימודי העשרה רפואיים, ואף מבחנים על מידע רפואי, בנוסף לתחומים נוספים שנושקים לעיסוק ההלכתי והרפואי (בנושא הנפשי למשל). אנו תופסות כחלק משליחותינו מתן סיוע לנשים באיתור מידע רפואי מהימן ובבירור משמעותן הפיזיולוגית של תופעות שהן חוות. חשוב לנו להעמיק את מודעותן של הנשים הפונות אלינו לבריאותן, ולסייע בשמירה עליה תוך מתן מידע על תופעות תקינות ותופעות שמחייבות בירור רפואי.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.