• Hebrew
 • English
 • Espnaol
 • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

 • donate
 • תפריט

  הלכה ובריאות האישה


  הכותרת “הלכה ובריאות האישה” שתחתיה פועל אתר זה, משקפת את החשיבות שיש מבחינתינו לכל אחד משני חלקי הכותרת- הן ההלכה והן בריאותן של נשים, ובעיקר להתייחסות המשולבת לשני הנושאים יחד.

  יועצות ההלכה של נשמת (ע”ר) פועלות בראש ובראשונה בהקשר הלכתי. אולם מטבע הדברים העיסוק בהלכות טהרת המשפחה מציף נושאים פיזיולוגיים רבים. בנוסף ללימוד ההלכתי האינטנסיבי, ההכשרה בתוכנית קרן אריאל כוללת לימודי העשרה רפואיים, ואף מבחנים על מידע רפואי, בנוסף לתחומים נוספים שנושקים לעיסוק ההלכתי והרפואי (בנושא הנפשי למשל). אנו תופסות כחלק משליחותינו מתן סיוע לנשים באיתור מידע רפואי מהימן ובבירור משמעותן הפיזיולוגית של תופעות שהן חוות. חשוב לנו להעמיק את מודעותן של הנשים הפונות אלינו לבריאותן, ולסייע בשמירה עליה תוך מתן מידע על תופעות תקינות ותופעות שמחייבות בירור רפואי.


  המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


  תפריט נגישות