• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

בית המדרש ליועצות הלכה


בית המדרש ליועצות הלכה פועל כחלק ממכון נשמת הבית.

בית המדרש ליועצות הלכה מוקדש ללימוד מעמיק של סוגיות הלכתיות ורפואיות מורכבות במיוחד שיועצות ההלכה של נשמת נשאלות לגביהן. היועצות השותפות לבית המדרש עוסקות בלימוד הנושאים מצדדיהם השונים: העמקה בצדדים ההלכתיים, איסוף המידע הרפואי והפסיכולוגי הרלוונטי לשאלה. לאחר מיפוי הנושאים ההלכתיים, תהליך הלימוד נחתם בדיון יחד עם רבני נשמת, כאשר בסופו של ההליך המשתתפות בפעילות בית המדרש מוציאות ‘ניירות עמדה’, סיכומים המופצים לכלל יועצות ההלכה, ובהם תמצית המקורות השונים, בצירוף פסיקת רבני נשמת הלכה למעשה.

 בית המדרש מבטיח את חיוניותו של הקשר החי בין עולם הלימוד לפסיקה המופנית לציבור הרחב. יועצות ההלכה בשטח מציפות את הסוגיות המתחדשות; הנושאים נלמדים לעומקם בבית המדרש ביחד עם מקורות המידע המקצועיים הנלווים, הרפואיים-פסיכולוגיים, וכך פסיקת ההלכה מותאמת כל העת למציאות המתחדשת.

חטיבת הפוריות בתוך בית המדרש, מתמקדת בשאלות הלכתיות הנוגעות לתחום הפוריות, שאיתן נפגשות יועצות ההלכה מלוות פוריות.

בין הנושאים שנידונו בבית המדרש בשנת תש”פ:

1. טבילה עם חיישן סכרת

2. חטיבת הפוריות – אשה נשואה כפונדקאית

3. טבילה עם איפור בשבת (בדגש על החידושים השונים בשוק)

נושאים שבית המדרש עתיד לעסוק בהם בשנת תשפ”א:

1. חטיבת הפוריות: טיפולי פוריות – סיכונים רפואיים ומצוות פרו ורבו

2. השלכות הלכתיות של הטיפול המקצועי בכאבים בזמן קיום יחסי אישות

3. הנגשת המקווה לבעלי מוגבלויות

למידע נוסף על פעילות בית המדרש, או להצעת נושאים נוספים יש ליצור קשר : machon@nishmat.net


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.