• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

הרשמה לקרן אריאל להכשרת יועצות הלכה


ההרשמה למחזור תשפ"ב הסתיימה.
מחזור נוסף יפתח אי"ה לקראת שנת תשפ"ד.

תוכנית “קרן אריאל” להכשרת יועצות ההלכה בנשמת היא תוכנית ממולגת דו-שנתית, ללימוד מקיף של הלכות נידה בהנחיית פוסקים ותלמידי חכמים מובהקים. בצד לימודי ההלכה, משתתפות התלמידות בלימודי השלמה ברפואת נשים והלכה, ובסדנאות בנושאי זוגיות ומשפחה.

מועמדות לתוכנית קרן אריאל נבחרות בהתאם לכישוריהן הלימודיים בגמרא ופוסקים, ומסירותן והזדהותן העמוקה עם עולם ההלכה. נבחנים גם כישורי מנהיגות ויכולתן העתידית לתרגם את הידע הלימודי לתרומה ממשית לקהילה ולחברה. מתקבלות לתוכנית מועמדות מהארץ ומחוצה לה.

הלימודים מתקיימים בימי שני ורביעי בין השעות 16:00-8:30, ומוקדשים ברובם ללימוד עצמי בחברותא לפי מראי מקומות בש”ס, ראשונים, ש”ע ואחרונים. שיעורים שבועיים מועברים על-ידי הרב יעקב ורהפטיג והרבנית נועה לאו, ובנוסף זוכות תלמידות התוכנית לשמוע שיעורי אורח מפי תלמידי חכמים אורחים. לימודי ההשלמה מתקיימים בימי עיון מרוכזים, ולפעמים בערב, וכוללים הרצאות של אנשי מקצוע מגוונים.

במחזור האחרון (שנפתח בתש”פ) התחלנו בתוכנית ניסיונית של לימוד משולב, בין לימוד מרחוק ללימוד פנים מול פנים במדרשה. עם תחילת הקורונה עברנו ללימוד מלא מרחוק. המחזור הבא יערך באותה המתכונת, בכפוף לתנאי הקורונה. פירוט מלא של תכנית הלימודים במחזור הבא ניתן לקרוא כאן

בתום כל סימן בש”ע, נבחנות הלומדות בכתב. בתום שנתיים, עם סיום הלימודים, ניגשות הלומדות לבחינה מקיפה בעל-פה לפני פוסקי הלכה, הבוחנים את שליטתה בחומר ההלכתי ומתרשמים מאישיותה. לאחר המבחן ההלכתי ישנה עוד תקופת סטאז’ של מספר חודשים, הכוללת סימולציות ואימון קבוצתי ואישי במענה הלכתי לנשים (הסטאז’ לוקח כמה שעות בשבוע, בזמנים גמישים). לומדת שעברה בהצלחה את הבחינה ואת דרישות הסטאז’ מוסמכת כיועצת הלכה.

מדרשת נשמת משקיעה מאמצים על מנת לשלב את יועצות ההלכה בעשייה ובתרומה לקהילה. בוגרות רבות של התוכנית מועסקות בקו ההלכתי של נשמת ע”ש גולדה קושיצקי ובאתרי האינטרנט של המדרשה, באמצעותם ניתן מענה לאלפי שאלות הלכתיות מידי שנה. אחרות משתלבות בפעילות בקהילותיהן, מכשירות מדריכות כלות, מלמדות כלות, ומעבירות קורסי רענון להעמקת הידע ההלכתי של נשים ברחבי הארץ.

יועצות ההלכה מהוות כתובת נשית מקצועית, זמינה ומסורה למענה על שאלות הלכתיות.


המידע באתר נכתב על ידי יועצות הלכה, בליווי רבנים, כדי לתת הדרכה כללית בתחומים ההלכתיים של טהרת המשפחה. האתר כולל מידע רפואי בנושאים שיש להם ממשק עם טהרת המשפחה. כל המידע הרפואי הנמצא באתר אושר ע"י רופאות. אין לראות בו הנחיה רפואית. במקרה הצורך יש לפנות להתייעצות ומעקב רפואי ע"י רופאת נשים. תשובה הלכתית נקודתית תלויה בפרטי המקרה, ולכן חשובה תשומת הלב לפרטים. להתייעצות אישית עם יועצת הלכה או רב יש יתרונות שמידע כללי אינו מספק. מאגר הנתונים והאתר מאובטחים. בנוסף, לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מטשטשות כל פרט מזהה.


תפריט נגישות