• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

חציצה שמתגלה לאחר הטבילה


כשמתגלה חציצה לאחר הטבילה יש צורך לבחון את פרטי המקרה כדי לדעת האם יש צורך בטבילה נוספת.


חובות החפיפה ועיון הגוף נועדו ליצור מצב שבו בזמן הטבילה לא יהיו חציצות על גופה של הטובלת.

עם זאת, לעיתים מסתבר לאחר הטבילה שמסיבה כלשהי היתה על הגוף איזושהי חציצה בזמן הטבילה.

בכל מקרה כזה חשוב לפנות בהקדם להתייעצות עם רב או יועצת הלכה. הדין יהיה שונה ממקרה למקרה בהתאם לפרטיו. בכל פניה בנושא לסמכות הלכתית יהיה חשוב להבהיר:

  • מהי החציצה: במה מדובר, מה גודל החציצה, איפה על הגוף היא נמצאת, האם יש ודאות שאכן היתה שם בזמן הטבילה?

  • מתי התגלתה החציצה: לעיתים יהיה הבדל בדין בהתאם לזמן הגילוי- האם האישה עדיין במקווה? בדרכה הביתה? אולי גילתה את החציצה רק בבוקר למחרת הטבילה?

  • האם התבצעו ההכנות לטבילה על פי הכללים השגרתיים או שמסיבה כלשהי היה שינוי בהכנות לטבילה.

בהתאם למידע זה ניתן יהיה לקבוע האם הטבילה שכבר התבצעה כשרה למרות החציצה, או שמא יש צורך בטבילה נוספת.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.


לעיון נוסף:

1. נידה ס"ו:

2. שו"ע יו"ד סי' קצ"ט סע' י

3. ש"ך יו"ד סי' קצ"ט ס"ק יד