• Hebrew
  • English
  • Espnaol
  • Francais

הלכה ובריאות האישהלעילוי נשמת לואיז בת יוסף ומרגרית חקשורי ז"ל

תפריט

הכללת ימים שהזוג נהג בהם איסור בספירת ימי ההמתנה


ישנם מקרים שבהם מסיבות הלכתיות בני הזוג נהגו איסור זה בזה למרות שהיו מותרים. אם האישה נאסרה מייד בסמוך לכך, יש לברר האם ניתן יהיה להכליל את הימים שבהם נהגו כאסורים כחלק מימי ההמתנה.


אישה אשכנזיה, או אישה ספרדיה הפוסקת כבן איש חי, סופרת את ימי ההמתנה מהיום בו נאסרה, גם אם היא נקיה ממראות אוסרים כבר קודם לכן. (על הפסיקה הספרדית כשו"ע תוכלי לקרוא כאן.)

ישנם מקרים שבהם מסיבות הלכתיות בני הזוג נהגו איסור זה בזה למרות שהיו מותרים. אם האישה נאסרה מייד בסמוך לכך, יש לברר האם ניתן יהיה להכליל את הימים שבהם נהגו כאסורים כחלק מימי ההמתנה.

בחלק המקרים ניתן לספור את אותו היום או אותם הימים כחלק מימי ההמתנה, בחלק אי אפשר להכליל יום זה, ובמקרים אחרים ישנה מחלוקת ויש לברר את הדין במקרה הספציפי באופן אישי:
– יום כיפור ותשעה באב שבהם יש חיוב הלכתי לפרוש ולנהוג כאסורים יכולים להיספר במניין ימי ההמתנה
– כשאחד מבני הזוג אבל ישנן שיטות פסיקה שונות לגבי הכללת ימי האבל במניין ימי ההמתנה ויש לברר את הדין באופן אישי.
– ישנן גם שיטות שונות בנוגע למצב של בני זוג שנאסרו מיד לאחר עונת פרישה. בני זוג הנתקלים במצב זה יפנו אישית לקבלת תשובה.
– במקרה שבני הזוג פרשו בשל כתם שלא ידעו אם הוא אוסר אותם, ופנו לשאול סמכות הלכתית, ולפני שקיבלו תשובה האישה ראתה מראה שאסר אותה בודאות, עליהם לברר באופן אישי ממתי תחל ספירת ימי ההמתנה.
–  במקרה שבני הזוג פרשו זה מזה בשל כתמים שאינם אוסרים, אף שידעו שהם מותרים, אי אפשר לספור זמן זה במניין ימי ההמתנה.


האתר אינו יכול להחליף את הקשר האישי עם רב, יועצת הלכה, או רופאה. יש יתרונות רבים לקשר אישי עם סמכות הלכתית, שתקשורת מקוונת אינה יכולה לספק. כמובן שאיננו מתיימרים להוות תחליף להתייעצות אישית עם רופאת נשים או כל גורם רפואי אחר. פרטיות הפונות חשובה לנו. מידע שנחשף בפנינו נותר חסוי ומוגן, והאתר מאובטח כדי להגן על מאגר הנתונים שלנו. לפני פרסום שאלות ותשובות באתר אנו מסירות כל פרט מזהה.